Xin chào! Bạn có thể Đăng nhập hoặc Đăng kí.

Tiền thật, tiền giấy và tiền nhựa

Thời gian đăng: 30-04-2016 11:09 | 1197 lượt xemIn bản tinIn bản tin

Từ tiền thật.

Theo đà tiến hóa của nhân loại cùng nhịp phát triển của buôn bán, giao thương, người ta thấy những thứ tiền thật thay cho những thứ có giá trị khác (gia súc, kim đá quý,... những thứ khó mang theo)

Ở châu Á, 1 lần nữa, người Trung Quốc lại đi đầu, ngay từ đời Đường (thế kỷ thử VIII - X) người Trung Quốc đã nghĩ ra cách dùng giấy để biểu thị số lượng tiền tệ bằng kim loại dưới dạng những tờ biên lai được chứng nhận bởi "ngân hàng".(Quĩ Phường)

 

Tiền Giấy.

     Từ đầu thời Tống (giữa thế kỷ thứ X) các Quĩ Phường phát triển rất mạnh. Nhưng từ thế kỷ thử XIII đến XVI, các vua triền Nguyễn rồi triều Minh dành độc quyền, rồi làm quyền ấn hành chỉ tệ (tiền giấy) khiến cho tờ bạc mất dần giá trị, ảnh hưởng đến giao dịch, thương mại. Đến giữa thế kỷ thử XVII, nhà Thanh phải cho đúc lại tiền Đồng, bỏ hẳn tiền giấy, kết cục là trong 2 thế kỷ, tiền giấy không còn được lưu hành nữa.

     Ở nước ta thì tiền giấy cũng chỉ xuất hiện trong mấy năm dưới triều đại nhà Hồ (1400 - 1407) rồi biệt tích cho tới cuối thế kỷ thứ XIX.

     Còn ở phương Tây thì tiền giấy xuất hiện sớm hơn nhiều.

poll load
Bình luận